Raising Awareness Of Responsible Pet Ownership


Mỗi ngày họ ra ngoài để mang thức ăn cho chó đường phố

-Advertise-

Hàng ngày vào lúc 5:00 sáng, họ rời khỏi nhà mang theo một bao tải thức ăn tinh (thức ăn cho chó) và đi về phía các khu vực khác nhau của thành phố, mục tiêu của họ là cho chó đi lạc ăn.

They are a group made up mainly of women, who move in solidarity and are based on article one of the law against animal cruelty that reads: “Animals are sentient beings not objects, they will receive special protection against suffering and pain, especially man-made”, came out to defend the abandoned.

“This initiative started a year ago, because of the feeling of protecting animals due to the mistreatment they receive from humans,” said Rossana Pinto López, who pioneered the mission that has appealed to some and been questioned by others.

-Publicidad-

-Publicidad-

-Advertise-

Ngài nói rằng ở Riohacha cần có ý thức nhiều hơn về sự tôn trọng sự sống và hướng tới việc họ đã tập trung nỗ lực của mình, mang thức ăn, thuốc men và sự chú ý đến những mà vì chúng bị bỏ rơi trên đường phố nên bị con người ngược đãi.

Mục tiêu của nhóm là thu hút sự chú ý đến những đi lạc, chúng tham dự chúng hàng ngày. Nhờ tài trợ, họ được tiêm phòng, tẩy giun và khử trùng trong những ngày đặc biệt được hỗ trợ bởi các tổ chức hiện có.


Họ nhận được sự đóng góp của bất kỳ giá trị nào, bởi vì cùng với đó họ giúp mua thức ăn của những con vật này, được gọi là người bạn tốt nhất của con người

“Our aim is to raise awareness of the responsible ownership of domestic animals, that they are not abandoning them and instead of buying, they adopt one of those Creole breeds that with designated care will remain just as cute,” the volunteers said.

The group was not founded as a foundation because this is not their end, they just want to help defenseless animals, they call themselves the “Portrait of Forgotten Dogs” movement but through a page on the social network Facebook ‘Riohacha en marcha’, published pictures of canines and the action they take to get satisfactory answers in terms of collaborators and adopters.

“We don’t have shelters, we just have passage houses that don’t cope, so we serve them in the same place where they find them, many criticize us but we did nothing wrong.”

Họ nói rằng họ đã yêu cầu sự chú ý thông qua các văn phòng gửi đến các đơn vị hành chính của huyện nhưng họ đã không trả lời. Họ yêu cầu phần mình xây dựng đấu trường thành phố mang lại giải pháp cho vấn đề công cộng này.

Hiện tại nhóm bao gồm Josaine Orcasitas, Maira Brugés, Víctor Mario Mindiola, Andrea Díaz, Milena Babativa, Rebeca Ballesteros, Zaina Patricia Romero và Liz Colmenares.


Josaine Orcasitas, Rossana Pinto, Maira Brugés với Negrita, một giống chó Creole được giải cứu từ đường phố

“We’re forever Josaine, Maira and me, bringing food and taking care of our canines,” Pinto López explained.

Phần còn lại của nhóm hỗ trợ tài chính bằng cách quyên góp và vào những thời điểm cụ thể đi kèm trong các tour du lịch đặc biệt, nơi toàn bộ nhóm tập trung vào một không gian quan trọng duy nhất để bao quát toàn bộ.

Cái gọi là điểm quan trọng là: chợ cũ, khu vực nhà tù, lò mổ và Phố đầu tiên, trong đó bạn sẽ tìm thấy số lượng chó lớn nhất với tình trạng sức khỏe nghiêm trọng bị bỏ rơi hoàn toàn.

Họ kêu gọi cộng đồng không ngược đãi động vật, đặc biệt là chó và mời bạn tham gia nhiệm vụ này và không chỉ trích nó vì chúng là sản phẩm của những lời lăng mạ, nhạo báng và đe dọa.

close