The Camel saved the Wild Cat from the minus 35 degree cold and pampered it so much that the owner had to shake his head in disgust.

The Camel saved the Wild Cat from the minus 35 degree cold and pampered it so much that the owner had to shake his head in disgust.

One winter day, a family of shepherds in a remote steppe raised an alpaca as a pet. It was cold that day, the outside temperature was about -35 degrees, the camel had its own room to keep warm next to the sheep pen.

Early the next morning, the owner went out to visit the sheep and the camel. He saw something strange and black on the camel’s back, like a bunch of fur stuck together and clumped together. to remove it, suddenly the black thing fell to the ground. Then he looked closely and saw that it was a stray cat. Perhaps because it was cold outside, it snuck into the farm and came to the right place where the camel was. The cat hid on the camel’s long hair and they stayed together all night like that.

Con lạc đà cùng không hề ghét bỏ con mèo mà còn cưng chiều nó, cho nó trèo lên ở trên người mình. Thấy vậy nên người chủ đã quyết định nuôi luôn con mèo và làm cho nó 1 chỗ ở để tránh cái lạnh. và cứ như thế 2 đứa nó quấn quýt với nhau đã được 4 năm. Hễ trời sáng là chúng nó lại ở cạnh nhau đến lúc đi ngủ mới thôi.

Vào mùa xuân, khi con lạc đà đi ăn cỏ thì con mèo đi theo và ngủ ngon lành bên cạnh chờ đến chiều tối thì về cùng.

Trời mưa thì cả 2 đều đứng dưới mái hiên ngắm mưa

Vào mùa đông thì lại như cũ, con mèo lại tiếp tục leo lên lưng con lạc đà để tránh lạnh và vẫn có thể ở bên nhau. Có điều sau 1 năm thì con mèo đã béo lên khá nhiều nên nó không còn lạnh như xưa.

Cứ như thế tình bạn của chúng kéo dài được 4 năm, thi thoảng con lạc đà còn bắt chuột cho con mèo béo ăn, vì trông nó béo quá không thể tự mình bắt chuột được nữa. Nhìn thấy vậy, ông chủ trang trại khẽ cười: “tưởng con người mới nghiện mèo, ai dè đến lạc đà cũng nghiện mèo nữa …”

Và cho đến ngày nay, bọn chúng vẫn bên nhau ở trang trại và hình như con lạc đà ngày càng chiều hư con mèo ….

close