Library, the audience Suddenly realize It is a Dangerous Escaped Near – Dodo

Người đi thư viện gần như giẫm lên vòi – sau đó nhận ra nó đang di chuyển

Bạn có thể nhìn thấy anh ấy không? 🕵️

Một người đi thư viện ở Úc đang đi trên một con đường bên ngoài thư viện khi họ bắt đầu giẫm lên thứ mà họ nghĩ là vòi vườn nào đó – cho đến khi nó di chuyển.

Người này nhanh chóng nhận ra chiếc vòi thực sự là một con rắn và vội vã chạy vào bên trong để cho nhân viên thư viện biết ai đang ẩn nấp ngay bên ngoài. Muốn bảo vệ cả các thành viên trong cộng đồng và con rắn, họ đã liên hệ với Hodgsons Snakes Rescue and Removal để được hỗ trợ.

“Các nhân viên tại thư viện đã để mắt đến nó khi nó băng qua đường và chui vào một cánh cửa cuốn vào một quán cà phê”, Hodgsons Snakes Rescue and Removal viết trên Facebook. “Đây là nơi các nhân viên xuất sắc tại quán cà phê tiếp quản, khi họ xem nó di chuyển về khu vực giải trí phía sau, nơi cuối cùng nó định cư giữa khu vườn dọc theo hàng rào liên kết chuỗi. Đó là nơi chúng tôi tìm thấy nó khi chúng tôi xuất hiện.”

Hodgsons Snakes Rescue and Removal

By the time the rescue arrived, the snake had blended into his surroundings once again — but his hide-and-seek skills weren’t sneaky enough for the experts.

“[It] took me about 30 seconds, although those keeping an eye on it lost sight of it,” Gianni Hodgson of Hodgsons Snakes Rescue and Removal told The Dodo.

The snake turned out to be a red-bellied black snake. While these snakes are venomous, they’re not as dangerous to humans as some of the other species of snakes living in Australia. Hodgson and his team were able to secure the snake and relocate him somewhere a little more remote.

“Because he was in the middle of town, we relocated him to an area of bush outside of town near a lake,” Hodgson said.

Later on, Hodgson posted a photo of the concealed snake on Facebook and invited his followers to try and find him. Hodgson plays this game with his followers often. It’s his way of trying to familiarize people with how to spot sneaky snakes when they’re nearby.

Overall, the day had a happy ending — the snake got a new, safer place to live, and he helped some humans play an entertaining game of “find the snake.”