The drunk lotus hooked the fishing rod, the Husky curled its legs and lay close to keep warm and protect the drunk lotus

The drunk lotus hooked the fishing rod, the Husky curled its legs and lay close to keep warm and protect the drunk lotus

As for the Husky, its personality is often stubborn, like “no matter what anyone does, I just do what I like.” However, the Husky in this story is an emotional one. People discovered a drunk man lying on the sidewalk, next to him was a Husky lying close to him and also sleeping soundly.

When interviewed, a witness said that around 2 or 3 a.m., the drunk owner fell to the ground. The dog was probably tired so he lay next to him and fell asleep. In fact, this was not the first time they met this owner and dog. “ The first time I saw it was when the owner took the dog to a pub. The dog listens to its owner very much, whatever the owner says it does and it is very happy when it is with its owner. I feel like the owner loves the dog very much and it has a very beautiful coat.”

Hóa ra đây không phải là lần đầu tiên họ ngủ như vậy, có lẽ họ sống cùng nhau và không có thêm ai bên cạnh nên mới có thể đi nhậu mà kiểu như vậy được.

Ngày trước tôi cũng đã được nghe 1 chuyện về chủ nhân nhậu say quên đường về nên con chó của anh ta đã chỉ đường cho taxi chở về đến nhà. Thật là yêu cái bọn lắm lông này ghê ^_^

Các ông đi nhậu có mang theo các em thì đừng uống quá say nha :)))

close